1. ALGEMEEN

Voor elk bezoek aan onze website geldt onderstaand privacy statement en cookie policy. Hierin wordt uiteengezet welke gegevens van u door Scapta NV worden verzameld en verwerkt als u de website bezoekt en wat de doeleinden hiervan zijn.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen door het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Scapta NV
Maatschappelijke zetel:
Corda Campus – Corda 6
Kempische Steenweg 293 bus 38,
3500 Hasselt
Telefoonnummer: +32 11 600 600

E-mail: info@scapta.be

In de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0634.869.948

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. DE GEGEVENS DIE JE ONS MEEDEELT

Op onze website kan je een aantal handelingen uitvoeren waarbij we je vragen om een aantal persoonsgegevens achter te laten:

 • Aanspreektitel, naam en voornaam: zodat wij jou op de juiste manier kunnen aanspreken in onze communicatie.
 • E-mailadres: om nieuwsbrieven te sturen met informatie over producten, diensten of relevante aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren, gebaseerd op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen.
 • Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Deze toestemming kan op elk moment gratis worden ingetrokken, zonder motivering. Je kan je hiervoor uitschrijven via de uitschrijflink onderaan in elke nieuwsbrief of via een e-mail aan info@scapta.com
 • Telefoonnummer: voor eventuele telefonische communicatie
 • Firmanaam: voor het opmaken van zakelijke facturen.

Op de verschillende pagina’s waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt aan jou duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht mee te delen zijn ( aangeduid door het symbool *) of welke optioneel zijn.

2.2. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN GEGENEREERD

 • Cookies: bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website. Zie punt 8 voor onze cookie policy. 
 • IP-adres: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer je een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden
 • Het type en de versie van jouw navigatiesysteem
 • De laatst bezochte internet pagina

2.3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIELE PARTNERS WORDEN MEEGEDEELD

De commerciële partners van Scapta garanderen aan Scapta dat zij toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken voor direct marketingdoeleinden.

Commerciële partners:

Roularta Business Information (Trendstop)

Chemin du Cyclotron 6

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

BTW BE2244.735.002

Bisnode Belgium

Researchdreef 65

1070 Anderlecht

BTW BE0458.662.817

Graydon Belgium NV

Uitbreidingstraat 84-b1

2600 Antwerpen (Berchem)

BTW BE 0422.319.093

Voor meer info over de verwerking van persoonsgegevens door deze commerciële partners verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

2.4 FOTO’S EN BEELDMATERIAAL

Wanneer we events organiseren gaan we hiervan ook foto’s en video’s maken die we later gebruiken in onze interne en externe communicatie via bv. Facebook, onze website, linked in, print media, etc. Hou er dan ook rekening mee dat er op deze events foto’s van u kunnen gemaakt worden. Als u dit niet zou wensen kan u dit meedelen bij het onthaal.

3.DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Jouw persoonsgegevens worden verzameld:

 • Om je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • Voor het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • voor te communiceren i.v.m. inschrijvingen voor events of demo’s
 • voor commerciële direct marketingdoeleinden;
 • Om de inhoud van onze website aan te passen aan elke individuele bezoeker;
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt (gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te identificeren dan noodzakelijk is), statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. MEDEDELING AAN DERDEN

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Wel maken wij gebruik van leveranciers om te voorzien in onze dienstverlening, zoals het leveren van IT-support en het versturen van nieuwsbrieven. Deze leveranciers zijn contractueel gehouden deze data slechts in opdracht van Scapta te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze gegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

4. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN DEZE GEGEVENS

Rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens

 • via aantoonbare toestemming: bij het achterlaten van je persoonsgegevens moet je expliciet ons privacy statement accepteren en stem je ermee in dat Scapta jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy statement. 
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen met name het werven van nieuwe klanten.

5. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Scapta of vastgelegd in kader van wettelijke verplichtingen.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

6.1. RECHT OP TOEGANG EN VERBETERING

Jij hebt op elk moment het recht op inzage van uw persoonsgegevens en verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens.

6.2. RECHT OP GEGEVENSWISSING

Jij hebt op elk moment het recht op gegevenswissing voor verwerkingen van uw persoonsgegevens besproken in punt 2-3 van dit privacy statement. Scapta moet echter enkel aan de verwijdering voldoen als de verwerking niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat de gegevens bewaard moeten blijven.

6.3. RECHT OP DE BEPERKING VAN DE VERWERKING EN VERZET VAN VERWERKING

Je kan jouw recht op beperking van de verwerking of op verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan je altijd en zonder opgave van reden verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

6.4. RECHT VAN VERZET TEGEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, als daaraan rechtsgevolgen voor de betrokkene zijn verbonden. Profilering is de verwerking van persoonsgegevens middels een geautomatiseerd proces, zonder menselijke tussenkomst. Waarbij aan de hand van die persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd.

Geldt niet indien:

 • Het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het besluit is toegestaan door een wettelijke bepaling;
 • Het besluit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  Scapta maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop Scapta omgaat met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacy statement kunnen tevens gestuurd worden naar info@scapta.com.
Klachten bij de privacy commissie kan u hier melden: https://www.privacycommission.be/nl/node/245

7.1 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Scapta heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan Scapta aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Scapta houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Scapta niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Scapta. Scapta is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Scapta raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit privacy statement.

8. COOKIES

8.1. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacystatement te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website. 

Voor verdere informatie over deze cookie policy kan u ons contacteren via info@scapta.com  

8.2. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt. 

8.3 SOORTEN COOKIES OP WWW.SCAPTA.BE

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 

 • First-party cookies zijn die cookies die door ons geplaatst worden op het domein scapta.com. Zij zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en verhoogt de kwaliteit van onze diensten.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Deze anonieme cookies zijn er om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

De first-en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in onder andere:

 • Functionele cookies  zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (b.v. cookies voor het onthouden log-in of registratie, het onthouden van je taalvoorkeur, het onthouden van je producten in je winkelwagen). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. 
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. 
 • Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. (Google analytics, Google tag manager, Kameleon, Hotjar).
 • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (facebook, twitter, linkedin, YouTube).
 • Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses (Criteo, Target2Sell, Facebook, SalesSycle).
 • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond (Doubleclick, Google Adwords, Bing ads).

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende first-party niet-functionele cookies die je kan vinden op onze website:

 • Facebook pixel: Deze cookie bekijkt welke berichten en links je bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende third-party niet-functionele cookies die je kan vinden op onze website: 

 • Facebook: Deze cookie bekijkt welke producten en pagina’s je bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.
 • LinkedIn: Deze cookie bekijkt welke producten en pagina’s je bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.
 • Google Analytics: hier wordt gebruik gemaakt van een analytische cookie voor het verzamelen van statistische gegevens. Met Google Analytics meten we hoe je www.scapta.com gebruikt en hoe je onze website hebt gevonden. Deze statistieken geven ons een beter inzicht over hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website het vaakst bezocht worden en op welke vlakken we onze website kunnen optimaliseren. Deze informatie wordt anoniem verzameld.
 • Google Tag Manager: hier wordt gebruik gemaakt van een analytische cookie voor het verzamelen van statistische gegevens. Deze gegevens laten ons toe om onze website te verbeteren.
 • Hotjar: Deze cookie bekijkt welke producten en pagina’s je bekijkt. Op deze manier kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren.

Cookies kunnen ook worden onderverdeeld naargelang hun levensduur:

 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door social media zoals Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. 
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4 COOKIES ACCEPTEREN 

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als je op een gegeven moment je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. In punt 8.5 wordt u uitgelegd welke stappen u hiervoor dient te ondernemen.

8.5 COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als je geen gebruik wilt maken van cookies, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed zal werken. Zo is het mogelijk dat er enkele functies van de webshop verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Via de website www.youronlinechoices.com krijgt u een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op uw eigen computer en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Hier kan je cookies van specifieke partijen uitzetten.

8.6. MEER INFORMATIE OVER COOKIES

Nuttige informatie over cookies vind je hier: www.aboutcookies.org  

Download hier de privacy statement en cookie policy.